Споразумението улеснява бракоразводното дело

Как започва разводът по взаимно съгласие?  Първо се подава молба от съпрузите до районния съд. съществено важно е към тази молба да се добави споразумение за прекратяване на брака, както и допълнителни документи, ако е нужно. Когато съпрузите стигнат до разтрогване на брака, те се осланят на помощта на професионален адвокат за разводи, които да им помогнат за по-лекото разтрогване на брака и подялбата на имуществото.

Споразумението при разтрогването на брак по взаимно съгласие е много важно. В него трябва да бъдат включени упражняването на родителските права, местоживеене на децата, издръжката на децата, личните отношения, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжката между съпрузите. Споразумението трябва да реши тези въпроси и проблеми. Без споразумението, молбата за развод не се утвърждава в съда, дори с налични адвокатски услуги за развод. Най-добре е съпрузите да обсъдят подялбата на имуществото, придобито по време на брака. В миналия Семеен кодекс, това беше задължителна точка към споразумението.
адвокат за развод

След като вече сте представили споразумението, съдът следва да го разгледа и да отреди, дали то отговаря на интересите на децата. Също се решава къдет ще живеят децата, кой от съпрузите ще получи родителските права, кога другия родител ще посещава децата и редица други въпроси. Ако споразумението е непълно, или не е в интерес на децата, съдът дава срок, в който недостатъците по него трябва да се премахнат. Ако този срок не бъде спазен, съдът отхвърля искането за развод. Препоръчителен начин за прекратяването на развод по взаимно съгласие е с помощта на качествени адвокатски услуги за развод.